Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Ifølge planlovens § 11a, stk. 1, nr. 17 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at landskaber kan dokumentere landets geologiske udvikling op gennem tiden og illustrere de geologiske processer. Udpegninger af geologiske bevaringsværdier og tilhørende retningslinjer i regionplanen skal fastholdes i kommuneplanen. Derudover skal kommunen tage stilling til, om der findes lokale geologiske bevaringsværdier, der skal sikres vis planlægningen.

Regionplan 2005
I regionplanen er tunneldalssystemet i den sydlige del af kommunen udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Området strækker sig på tværs af flere kommunegrænser fra Ølsted i nord til Stenløse, Veksø og Målev i syd. Udpegningen er videreført uændret i Kommuneplan 2009. Retningslinjerne er i al væsentlighed videreført.

Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark
By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort og en beskrivelse af værdifulde geologiske områder i Danmark. Kortet er digitalt, og kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. I den grå boks kan der desuden ses kort og beskrivelse af de områder, der er beliggende helt eller delvist indenfor kommunens grænser. De udpegede områder indgår i kommuneplanen som nationale og regionale geologiske interesseområder.

Kommuneplan
Retningslinjer og kort er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.3 Geologi (Klik her for større billede)

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Geologiske områder i Allerød