Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre, at de kulturhistoriske helheder, såsom kirker og kirkeomgivelser, markante fortidsminder og fredede bygningsanlæg, bevares som tydelige kendingsmærker i det åbne land og i byerne, samt at de kortlægges, beskrives og sikres.

Regionplan 2005
Regionplanens kortlægning og udpegning af kulturhistoriske bevaringsinteresser vedrørende beskyttelsesområder for kirkerne er overført til kommuneplanen. Det er endvidere overført til kommuneplanen, at byggeri, anlæg og skovplantning kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landskabsmiljø inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser. Derudover er regionplanernes retningslinjer for beskyttelse af kirkernes fremtræden fastholdt i kommuneplanen.

Planstrategi 2007    
I planlægningen fremover bliver det en hovedopgave at sikre de landskabelige beskyttelsesområder, herunder områder der rummer særlige bevaringsværdier af kulturhistorisk interesse som for eksempel kirkelandskaber. 

Kortlægning
Udpegningen af kirker og kirkeomgivelserne er baseret på en kortlægning af kirker og deres omgivelser i Allerød Kommune, samt Regionplan 2005´s udpegninger af kirkebyggelinjer og kirkeomgivelser. Kortlægningen af kirker og kirkeomgivelser blev udført af Allerød Kommune, som en del af en større kortlægning af kulturhistoriske bevaringsværdier i 2008/09.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie (klik her for større billede)
Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011