Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kirkeomgivelser


3.1.1 I kirkeomgivelserne kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis  byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser.

Beplantning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne, skal undgås.

Kirkeomgivelserne fremgår af kortet.

3.1.2 Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser må der kun gennemføres byggeri, anlæg og skovplantning, hvis det ikke forringer oplevelsen af sampillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011