Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
Det statslige mål er at sikre at de kulturhistoriske helheder, der indgår som en del af de værdifulde kulturmiljøer, både i det åbne land og i byerne kortlægges, beskrives og sikres.

Regionplan 2005
Regionplanens udpegning af landsbyer, hvor de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan, er overført til kommuneplanen. Det er endvidere overført til kommuneplanen, at eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.  

Planstrategi 2007
I planlægningen fremover bliver det en hovedopgave at sikre de landskabelige beskyttelsesområder, herunder områder der rummer særlige bevaringsværdier af kulturhistorisk interesse som for eksempel tipvognsspor, stier, stjerneudskiftninger og jordtilliggender til gårde. 

Kortlægning
Udpegningen af bebyggelser og anlæg, som enten er kulturhistoriske eller værdifulde kulturmiljøer, er baseret på en kortlægning af kulturhistoriske bebyggelser og bevaringsværdige landsbyer i Allerød Kommune, samt Regionplan 2005´s udpegninger af landsbyer. Kortlægningen af bebyggelser og landsbyer blev udført af Allerød Kommune som en del af en større kortlægning over kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer i 2008/09.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie (klik her for større billede)
Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011