Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Hensigten med kommuneplanens retningslinjer for bebyggelser og anlæg er at sikre de bevaringsværdige landsbyer og de kulturhistoriske bebyggelser, samt bevaringsværdige linjeformede anlæg som tipvognsspor, stier, sten- og jorddiger, alléer og stjerneudskiftninger.

Således sikres både de mere ydmyge kulturhistoriske enkeltelementer, som bebyggelser, og alle de bevaringsværdige linjeformede infrastrukturanlæg, samt værdifulde landsbyer og kulturmiljøer, der består af sammenhængende kulturhistoriske helheder. 

Kommuneplanen skal sikre at byudvikling og byomdannelse sker i respekt for de værdifulde kulturmiljøer. Det vil sige, at de udpegede landsbyer skal bevares og de kulturhistoriske bebyggelser og linjeformede anlæg så vidt skal muligt bevares. Tipvognsspor skal indgå i kommunens fremtidige stiplanlægning og skal så vidt muligt bevares.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011