Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre at de kulturhistoriske enkeltelementer, som både kan være monumentale bygninger og mere ydmyge bygninger. I den forbindelse skal alle de bevaringsværdige bygninger i de udpegede landsbyer sikres.

Regionplan 2005
Regionplanens udpegning af landsbyer, hvor de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en lokalplan, er overført til kommuneplanen. Det er endvidere overført til kommuneplanen, at eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.  

Kortlægning
Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er baseret på en kortlægning af Allerød Kommunes lokalplaner, hvor der er registreret bevaringsværdige bygninger. Registreringen af bevaringsværdige bygninger er blevet udført af Allerød Kommune igennem de sidste 20 år og har indgået som en del af en større kortlægning over kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer i 2008/09.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie (klik her for større billede)
Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011