Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Hensigten med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige bygninger er at sikre de bevaringsværdige bygninger og landsbymiljøer, som er noget af den mest fremherskende eksisterende kulturarv i kommunen. De bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune ligger i de udpegede landbyer og består hovedsageligt af mindre bebyggelser, som er registreret i kommunens lokalplaner.  

I den nye planperiode tilstræbes der gennemført en SAVE-registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune, således at alle bevaringsværdige bygninger bliver registreret efter de samme bevaringsværdier. 

En SAVE-registrering er en kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi efter en særlig metode. Metoden i SAVE-arbejdet er udviklet med den hensigt at skabe en enkel og let forståelig fremgangsmåde, der på kort tid kan give et overblik over en bydannelse og en vurdering af de kvaliteter, der er i byen og dens bygninger i dag. Den topografisk-historiske tradition videreføres ved at kombinere brugen af den lokale viden med topografiske og historiske analyser; og den arkitektoniske tradition ved at kombinere den arkitektoniske iagttagelse med kulturhistorisk viden.

Den arkitektoniske iagttagelse betragtes i SAVE-arbejdet som den væsentligste retningsviser for vurderingen af bevaringsværdier. Det vil sige, at det er det umiddelbart iagttagelige, der gøres til genstand for arkitektonisk vurdering. Den arkitektoniske iagttagelse kvalificeres af den topografiske undersøgelse og af de historiske analyser.

SAVE-systemet er mere end en metode. Det omfatter også retningslinjer for, hvordan arbejdet organiseres og dets forløb i en proces.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011