Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bevaringsværdige bygninger


3.3.1 I følgende lokalplaner er der udpeget bevaringsværdige bygninger, som skal tilgodeses i forbindelse med blandt andet byggesagsbehandlingen: Lokalplan nr. 105 for et område ved Blovstrød Byvej/Bakketoplokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød, lokalplan nr. 115 ehvervsområde ved Blovstrød Teglværklokalplan nr. 119 Blovstrød Teglværk, lokalplan nr. 120 Del af Sandholmlejrenlokalplan nr. 121 del af Høvelte kaserne, lokalplan nr. 1-130 for Lille Blovstrødlokalplan nr. 218 A for et område ved Linde Alle - Frederiksborgvej i Lillerødlokalplan nr. 253 Hvidesten, lokalplan nr. 265 Børstingerødlokalplan nr. 288 Bevarende lokalplan for Lillerød landsbylokalplan nr. 250 for Engholm Kirke, lokalplan nr. 295 Lillerød bymidtelokalplan nr. 324 for Vassingerød landsby, lokalplan nr. 334 for den ældre del af Uggeløse, lokalplan nr. 336 for den ældre del af Lynge, lokalplan nr. 353 for Bastrup landsby og lokalplan nr. 3-357 for Kollerød Landsby.  

3.3.2 Der tilstræbes gennemført en SAVE-registrering i den nye planperiode, således at registreringen omfatter bygninger i hele Allerød Kommune. Registreringen lægges til grund for en revision  af kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige bygninger, sådan at hele kommunen bliver omfattet.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011