Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre, at de kulturhistoriske helheder, som for eksempel markante fortidsminder, bevares som tydelige kendingsmærker i det åbne land og i byerne, samt at de kortlægges, beskrives og sikres.

Kortlægning
Udpegningen af fortidsminder er baseret på en kortlægning af stendysser, gravhøje og andre fund i Allerød kommune. Kortlægningen af fortidsminder blev udført af Allerød Kommune, som en del af en større kortlægning over kulturhistoriske bevaringsværdier i 2008/09.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011