Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kulturmiljøer


3.5.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer skal bevaringsinteresserne såvidt muligt tilgodeses. 

Derudover må etablering af nye anlæg, ny bebyggelse og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne, ikke finde sted i disse områder. Samspillet mellem kultursporene, naturgrundlaget og det omgivende landskab må ikke sløres eller ødelægges.

3.5.2 En række gamle industriområder, som teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, skal så vidt muligt bevares, da de enten har en kulturhistorisk betydning for historien i kommunen eller har en historisk betydning for lokalsamfundets beboere.

3.5.3 Når der udarbejdes lokalplan inden for et kulturmiljø eller dele heraf, skal lokalplanbestemmelserne sikre de pågældende bevaringsværdier.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011