Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremgår af planlovens § 11 a, nr. 15, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Statslige interesser
De statslige mål er at sikre, at de værdifulde kulturmiljøer, både i det åbne land og i byerne, kortlægges, beskrives og sikres.

De værdifulde kulturmiljøer i Allerød Kommune er de gamle industriområder, de gamle ler- og grusgrave, de gamle militæranlæg og de kulturhistoriske landskaber.

Regionplan 2005
Regionplan 2005´s udpegning af kulturmiljøer er videreført. 

Planstrategi 2007
I planlægningen fremover bliver det en hovedopgave at sikre de landskabelige beskyttelsesområder, herunder områder der rummer særlige bevaringsværdier af kulturhistorisk interesse som for eksempel kulturhistoriske landskaber.  

Kortlægning
Udpegningen af kulturmiljøer er baseret på en kortlægning af industriområder, så som teglværker, arbejderboliger og jernbaneboliger, lergrave og grusgrave, militæranlæg, som er voldanlæg og kaserner, og kulturhistoriske landskaber, som er landskabsaftegninger efter ler- og grusgravene i kommunen. Kortlægningen af kulturmiljøer blev udført af Allerød Kommune som en del af en større kortlægning af værdifulde kulturmiljøer i 2008/09. Allerød Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de værdifulde kulturmiljøer, der fremgår af kortlægningen.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie (klik her for større billede)
Regionplan 2005, Redegørelseskort 4.1.4 Kulturhistorie

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011