Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Formålet med udpegningerne af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanens retningslinjer er at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i landskabet fra hele menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at for eksempel ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantninger og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet. Til det formål er der udarbejdet  kulturhistoriske baggrundsregistreringer, der danner basis for udpegningen af værdifulde kulturværdier og kulturmiljøer i kommuneplanen. Allerød kommune vil i sin administration og planlægning varetage de kulturhistoriske interesser, der fremgår af baggrundsregistreringerne.

Kommuneplanen skal sikre, at byudvikling og byomdannelse sker i respekt for de værdifulde kulturmiljøer, eksempelvis de udpegede industriområder, ler- og grusgrave, militæranlæg og kulturhistoriske landskaber. Dette skal ses i sammenhæng med, at der sker en afvejning mellem beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer uden at bevaringshensynene unødvendigt bremser udvikling i byerne og i det åbne land. Allerød Kommune har derfor udarbejdet en kortlægning, som belyser hvilke værdifulde kulturmiljøer, der er sårbare over for forandring.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011