Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 9, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Kolonihaveloven indeholder bestemmelser om, at nye kolonihaver bliver permanente, og den definerer begrebet kolonihaver, overnatningshaver og daghaver.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at kolonihaveområder fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Fingerplan
Kommuneplanlægningen i de indre grønne kiler skal sikre, at områderne friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug, jf. fingerplanens § 15 stk. 1, nr. 4.

Kommuneplanlægningen i de ydre grønne kiler skal sikre, at areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier, jf. fingerplanens § 16 stk. 1, nr. 4.

Regionplan 2005
I Regionplan 2005 er der angivet hvor mange hektar nye kolonihaver, hver kommune skal udpege i kommuneplanen ud fra en samlet vurdering af behovet for kolonihaver i Hovedstadsregionen. Det fremgår heraf, at Allerød Kommune skal udpege 6 hektar overnatningshaver. Overnatningshaverne skal ligge maksimalt 4 km fra Allerød Station. Kolonihaverne kan udpeges i byområdet, hvor de kan indgå som et naturligt grønt element i byvæksten, eller langs byområderne i landområdet, såfremt det kan indpasses landskabs- og naturværdier og sikre en klar bygrænse. De kan blandt andet findes i de regionale friluftsområder.

Daghaver bør imidlertid indpasses i byområdet nær etageboligbebyggelse, mens overnatningshaver kan placeres længere væk, hvis man nemt kan komme dertil med tog og i øvrigt er i cykelafstand fra stationen. På den måde kan der tages hensyn til de husstande, der ikke har bil.

Planstrategi
Byrådet vil i henhold til Planstrategi 2007 undersøge muligheden for at udpege kolonihaver til gavn for regionens befolkning.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

Kortlægning af kolonihaver
I forarbejdet til Kommuneplan 2009 blev friluftsaktiviteter og -anlæg kortlagt (se grå boks), herunder kolonihaver, og det blev anbefalet at udpege ca. 6 hektar overnatningshaver som beskrevet i Regionplan 2005 og integrere nyttehaver ved byudvikling af etageejendomme.

 

Forslag til Kommuneplan 2013 er i høring fra den 19. september til 14. november 2013.

Regionplan 2005, Retningslinjekort 3.2.1 Kolonihaver (klik her for større billede)
Regionplan 2005 - Retningslinjekort 3.2.1 Kolonihaver

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Statslige interesser 2011 
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011
Kortlægning af friluftsliv 2009