Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Kommuneplanen skal sikre overordnede arealreservationer til fremtidig trafikal infrastruktur, tekniske anlæg, støjkonsekvensområder og lignende af betydning for udviklingen i Hovedstadsområdet som helhed, jf. planlovens § 5j, stk. 3.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at den fysiske planlægning og investeringerne i infrastruktur spiller sammen, og at der sker byudvikling, hvor den kollektive trafik eller transportinvesteringer i øvrigt kan understøtte udviklingen.

Der skal sikres arealer til infrastrukturanlæg, og herunder nødvendige støjkonsekvenszoner.

Fingerplan 2007
Fingerplan 2007 viderefører en række overordnede reservationer til trafikanlæg og energiforsyning fra Regionplan 2005 herunder transportkorridoren. Reservationen skal sikre fremføringsmuligheder for infrastrukturanlæg, som er af betydning for hele hovedstadsområdets trafikbetjening og energiforsyning.

Regional Udviklingsplan
I den Regionale Udviklingsplan er det målsætningen for trafikken rundt i regionen, at den kollektive trafik på tværs af regionen udbygges for at imødekomme det stigende pendlingsbehov på tværs, samt at kapaciteten på de store indfaldsforbindelser og ring- og tværforbindelser udbygges. Udviklingsplanen foreslår etablering af jernbane- og vejforbindelse i Ring 5 (transportkorridoren), og en fast forbindelse Helsingør-Helsingborg til tog og biler.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Fingerplan 2013, Transportkorridor
Fingerplan 2007, Transportkorridor

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2009
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011