Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Transportkorridor


5.1.1 Den langsigtede reservation til transportkorridor til fremtidig trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes.

Transportkorridoren er vist på kort

5.1.2 Transportkorridorens landzonearealer skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme.

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af trafik 2009
Kortlægning af støj 2009