Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Den kollektive transport i Allerød Kommune består af S-tog og busser. S-toget har standsning ved Allerød Station og lejlighedsvis ved Høvelte trinbræt. For at forbedre betjeningen med S-tog sikrer retningslinjerne, at

I den forgangne planperiode er der gennemført en omfattende fornyelse af området omkring Allerød Station med ny busterminal, nye overdækkede cykelparkeringspladser, ny bolig- og forretningsbebyggelse og nye pendlerparkeringspladser. Med det som udgangspunkt skal der fortsat være fokus på forbedring af for eksempel cykelparkeringsfaciliteterne og parkér og rejs-forholdene.

Der er i alt 8 buslinjer i Allerød Kommune, og flertallet af linjerne har forbindelse til nabokommunerne. Derfor forudsætter væsentlige ruteomlægninger eller ændringer i turhyppigheden aftlaler med de berørte kommuner. På den baggrund lægger retningslinjerne op til, at der kan ske løbende tilpasninger  til behovene.

Som led i forbedringer af bussernes fremkommelighed skal det være muligt at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af trafik 2009
Kortlægning af støj 2009