Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kollektiv transport


5.4.1 Der skal være mulighed for.at Høvelte trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget S-bane station, og der skal sikres mulighed for, at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen som vist på kort.

5.4.2 I forbindelse med eventuel indpasning af nye byfunktioner ved Allerød Station skal gode vente- og skiftemuligheder mellem S-tog og busser respekteres, ligesom der løbende skal skabes muligheder for opgradering af cykelfaciliteterne, således at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til skiftemulighederne.

5.4.3 Den kollektive trafik i form af busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne bliver betjent.

5.4.4 I forbindelse med forbedring af busbetjeningen kan det komme på tale at anlægge særlige busveje, som kun må benyttes af busser.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Kortlægning af trafik 2009
Kortlægning af støj 2009