Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Tekniske anlæg


Betegnelsen tekniske anlæg dækker over anlæg som vindmøller, transport- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg, affaldsbehandlingsanlæg og andre tekniske driftsanlæg. I kommuneplanen er planlægningen af alle tekniske anlæg af både lokal og regional betydning samlet. Planlægningen skal sikre, at udbygningen af samfundets infrastruktur til energiforsyning, affaldsbehandling og kommunikation sker under størst mulig hensyn til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener, både visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Landskabet i Allerød Kommune er i mindre grad præget af større tekniske anlæg, trods kommunens placering i Hovedstadsregionen. Kun en større højspændingsledning i nord samt enkelte, spredte vindmøller og andre tekniske anlæg fanger opmærksomheden i et ellers forholdsvist uforstyrret landskab.

Der er ikke planlagt for flere ledningsnet for højspænding, naturgas, vindmøller eller affaldsbehandlingsanlæg ud over dem der allerede indgår i Kommuneplan 2009. Som noget nyt er der udlagt områder for grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og biogasanlæg.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Hovedstrukturkort: Tekniske anlæg

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011