Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg.

I henhold til cirkulære om lokalplanforslag og zonelovsansøgninger vedrørende arealer indenfor 200 m afstand på hver side af transmissionsledningerne for olie og naturgas, skal Energinet.dk underettes om lokalplanforslag, der åbner mulighed for ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer indenfor 200 m fra transmissionsledningerne.

Statslige interesser
De eksisterende reservationer til højspændingsanlæg og naturgasanlæg skal videreføres i kommuneplanen.

Fingerplan
Fingerplan 2013 viderefører arealreservationerne vedr. højspændingsledninger og naturgas fra Fingerplan 2007. Arealreservationerne er principielle, da en linjeføring ikke er fastlagt.

Kommuneplan
Retningslinjer er videreført uændret fra Kommuneplan 2009.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

Fingerplan 2013, Reservationer til overordnede energiforsyningsanlæg
Fingerplan 2007, Højspænding og naturgas

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2011
Fingerplan 2013