Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Affaldsbehandling


6.3.1 Anlæg til at modtage, behandle eller omlaste affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige planmæssige interesser, med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

6.3.2 Der må ikke indenfor en afstand af 500 m fra affaldssortering og 300 m fra komposteringsanlæg for haveaffald lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser kan godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

6.3.3 Eventuel permanent forlængelse af tilladelser til eksisterende affaldsbehandlingsanlæg, vil kræve udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LINKS
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011