Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgivning
Det fremgår af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder biogasanlæg.

varmeforsyningsloven findes bl.a. bestemmelser om varmeplanlægning.

Statslige interesser
Det er et statsligt mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler. I 2020 skal Danmark være blandt de mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020. Målet er 30 % vedvarende energi i 2020, og at op til 50 % af husdyrgødningen i landet anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas.

Regional Udviklingsplan
I den regionale udviklingsplan fra 2012 er det et mål, at hovedstadsregionen er den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark. Det skal bl.a. ske ved at omstille energiforsyningen til en fossilfri el- og varmeforsyning, som primært er baseret på energikilder som vind, sol, biomasse, geotermisk energi mv.

PlanstrategiIfølge Planstrategi 2011 er det Byrådets mål, at nedsætte CO2-udslippet med 25 % inden 2015 i forhold til 2006, bl.a. ved at fremme bæredygtige energiformer som vindmøller, biogas og solcelleanlæg.

Kommuneplan
I forhold til Kommuneplan 2009 er der tilføjet udpegning og retningslinje om fælles biogasanlæg.

Greencities
Det er et mål i Green cities samarbejdet, at el- og varmeforsyningen er CO2-neutral inden udgangen af 2025 og CO2-udslippet i 2015 er reduceret med 25 % i

Varmeforsyningsplan 1985
Planen baserer opvarmningen i Allerød Kommune på naturgas. Planen skal i henhold til. kommuneplanens retningslinje afløses af en ny varmeplan med henblik på at nedsætte CO2-udledningen. Som første skridt mod en ny varmeplan er der i 2011 udarbejdet en varmestrategi, som beskriver den fremtidige strategi for en mere fossilfri varmeforsyning af bygningsmassen i kommunen.

En ny varmeplan for kommunen forventes tidligst at foreligge i 2014.

Klimastrategi
Allerød Kommune har i 2010 udarbejdet en klimastrategi, der sætter fokus på de overordnede initiativer, der skal iværksættes for at reducere CO2 udledningen. Det anbefales bl.a. at varmeforsyningen omstilles til CO2 venlige energiformer såsom biogas, fjernvarme, varmepumper og solvarme.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2011
Fingerplan 2013