Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Allerød Kommunes nuværende varmeplan er tilbage fra 1985. Varmeplanen omhandler forhold vedrørende varmeforsyning i kommunen, og er i høj grad er baseret på naturgas. Således er alle områder med bymæssig bebyggelse udelagt til varmeforsyning med naturgas, og i nogle områder er der endda tilslutningspligt til naturgas. Dette fremgår af de enkelte områders lokalplaner.

Naturgas er imidlertid et fossilt brændstof, der udleder meget mere CO2 end for eksempel fjernvarme (baseret på affaldsforbrænding o.lign.) samt mere alternative energiformer som jordvarme, geotermisk varme, solvarme m.v. Derudover er der et stort poteniale for at nedsætte varmebehovet ved at efterisolere bygninger og stille krav om lavenergi eller sågar energiproducerende bygninger ved nybyggeri.

Allerød Kommune har en ambitiøs vision om at være næsten CO2-neutrale i 2030. Derudover har kommunen et konkret mål om at nedbringe CO2-udslippet med mindst 25 % i 2015. Derfor er kommunen gået i gang med at kortlægge CO2-udledningen i hele Allerød Kommune. Da kommunen har en høj andel store parcelhuse fra især 1960 og 70´erne, forventes der at være et forholdsmæssigt stort CO2-udslip fra opvarmningen af disse. Kortlægningen af CO2-udledningen i Allerød Kommune vil blive fulgt op af en klimaplan, hvor konkrete tiltag til blandt andet at nedbringe C02-udslippet fra opvarmningen indgår.

Der er derfor et behov for at udarbjede en ny varmeplan, som tager højde for de ambitiøse målsætninger på klimaområdet samt de tiltag, som klimaplanen peger på. Derfor er der indsat en retningslinje herom.

På retningslinjekortet er udpeget mulighed for placering af fælles biogasanlæg i det nyudlagte erhvervsområde Ny Vassingerød Nordøst. Biogasanlæg defineres som klasse 7-virksomhed, hvorfor der er taget højde for afstandskrav på 500 m til nærmeste boligområde.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2011
Fingerplan 2013