Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Spildevand


6.5.1 Kommunens nye byudviklingsområder skal indarbejdes i spildevandsplanen.

6.5.2 Afvanding skal ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper som beskrevet i spildevandsplanen.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Spildevandsplan 2013