Kontakt Udskriv Print PDF L√¶s h√łjt St√łrre skrft Sitemap
 

Baggrund for retningslinjer


Lovgrundlag
Det fremg√•r af planlovens ¬ß 11a, stk. 1, nr. 18, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for ¬†friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversv√łmmelse, n√•r arealet er i v√¶sentlig risiko for oversv√łmmelse.

Aftalen om kommunernes √łkonomi for 2013, som er indg√•et mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Disse planer skal indeholde en kortl√¶gning af risikoen for oversv√łmmelser, og planerne skaber overblik over og prioriterer indsatsen.¬†Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som till√¶g til kommuneplanerne.

Statslige interesser
Det er et et statsligt m√•l, at der foretages en vurdering af oversv√łmmelsesrisikoen for ekstreme oversv√łmmelser fra vandl√łb og s√łer, havet, fjorde og andre dele af s√łterritoriet for hvert vanddistrikt. P√• baggrund af vurderingen skal udpeges risikoomr√•der, hvor der er en potentiel v√¶sentlig oversv√łmmelsesrisiko, eller hvor en s√•dan m√• anses for sandsynlig.

Planstrategi
I henhold til Planstrategi 2011 vil byr√•det videref√łre principperne i Aller√łd Spildevandsplan om separate kloakker for spildevand og regnvand og arbejde for, at regnvand h√•ndteres p√• over?aden og indg√•r som et √¶stetisk element i by- og landomr√•derne.

Byrådet vil:

  • Have fokus p√• h√•ndtering og opsamling af regnvand ved overfladen i planl√¶gning af nye byomr√•der.
  • I de eksisterende byomr√•der udpege omr√•der, hvor regnvand kan opsamles i ekstremnedb√łrssituationer
  • unders√łge muligheden for at etablere forsinkelsesomr√•der for overskudsvand i det √•bne land.¬†

Kortlægning af risikoområder
Udpegning af risikoomr√•derne for oversv√łmmelser er baseret p√• kortl√¶gning af oversv√łmmelseskort fra forskellige forventede regnvejrsh√¶ndelser fra spildevand, vandl√łb og grundvand og kortl√¶gning af omr√•der, hvor¬†de st√łrste v√¶rdier kan v√¶re truet. Kortl√¶gningen¬†skal betragtes som en indledende screening, der giver et overblik og de omr√•der, hvor der skal foretages n√¶rmere unders√łgelser for at afklare den reelle risiko for oversv√łmmelse samt de n√łdvendige handlinger. Kommunen vil inden udgangen af 2013 sende et opl√¶g til handleplan i h√łring med udgangspunkt i¬†de kortlagte risikoomr√•der. Kortl√¶gningsnotatet kan findes i boksen "L√¶s mere" p√• denne side.¬†

 

Kommuneplanen er vedtaget af Aller√łd Byr√•d d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
S√łg via kort
S√łg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Planstrategi 2011
Kortl√¶gning af risiko for oversv√łmmelse 2013