Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Klimatilpasning


6.6.1 Der skal udarbejdes et forslag til en klimatilpasningsplan, der gennemfører en mere detaljeret analyse af de udpegede risikoområder og prioriterer indsatsen.

6.6.2 Udledninger af overfladevand i forbindelse med kraftig nedbør skal ske til robuste områder, hvor vandet ikke påvirker værdifulde naturområder, overfladevand eller grundvand negativt.

6.6.3 Der kan udpeges omrĂĄder i byerne, som kan anvendes til aflastning af regnvand fra kloaksystemet i forbindelse med ekstrem regn inden for de relevante risikoomrĂĄder.

6.6.4 Der kan ske lokal hĂĄndtering af regnvand pĂĄ udvalgte veje under skybrud.

6.6.5 Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå som et rekreativt element i byens rum samt øge naturindholdet i byområderne.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Kortlægning af risiko for oversvømmelse 2013