Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Afgrænsningen af det stationsnære kerneområde er fastlagt i retningslinjerne for erhvervsområder, men gælder også for andre byformål. Det stationsnære kerneområde defineres som det område, der ligger indenfor en gangafstand på 600 meter fra stationen. Afgrænsningen er vist på kort, og retningslinjerne indeholder bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten i det stationsnære kerneområde skal være på maksimalt 110. I det stationsnære kerneområde kan placeres byfunktioner med mange arbejdspladser eller en høj besøgsfrekvens. Omvendt kan der f.eks. kun placeres kontorvirksomheder udenfor det stationsnære kerneområde, hvis de har et mindre etageareal end 1.500 m2.

Det stationsnære kerneområde omfatter ikke alle arealer indenfor gangafstanden på 600 meter fra stationen. Sammenhængende villaområder holdes udenfor med en lavere bebyggelsestæthed.

Udover det stationsnære kerneområde defineres et stationsnært område som et cirkelslag med radius på 1.200 meter fra stationen. Under visse betingelser kan der i det stationsnære område placeres funktioner af samme type som i det stationsnære kerneområde.

Engholm erhvervsområde fastholdes med sin nuværende karakter, og der er kun begrænsede byggemuligheder tilbage. Det samme gælder Borupgård, hvor der dog er lokalplanlagt for fortætningsmuligheder,

Miljømæssigt er virksomheder inddelt i forskellige klasser afhæningt af afstandskrav til boliger. Klasse 1-4 kan placeres i afstand til boliger på  0-100 meter og omfatter f.eks. forretninger, liberale erhverv, mindre virksomheder som elektronikværksteder, håndværksprægede virksomheder m.fl.

Vassingerød er kommunens største erhvervsområde på cirka 115 ha.  Området er forbeholdt virksomheder som maskinfabrikker, betonfabrikker, medicinalvirksomheder m.fl., det vil sige virksomheder, som miljømæssigt er klassificeret i klasse 6 - 7.

Der udlægges et nyt erhvervsområde - Ny Vassingerød Nordøst - mellem Hillerødmotorvejen, Nymøllevej og Farremosen. I området kan på baggrund af den gode trafikale beliggenhed lokaiseres transport og distributionsvirksomheder.

Det skal sikres, at Vassingerød og Vassingerød Nordøst fastholdes som lokaliseringsmulighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (klasse 6-7 virksomheder), og at der ikke gives tilladelse til at placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Erhvervsområdet Ny Vassingerød Nordøst reserveres til transport og distributionserhverv.

Der er i Allerød Kommune ikke virksomheder, som er omfattet af risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14/12/2006), og der er derfor ikke retningslinjer for denne type virksomhed i kommuneplanen.

 

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011