Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Bemærkninger til retningslinjer


Retningslinjerne for offentlige institutioner tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling, og derfor udlægges der ikke arealer til nye skoler, ligesom skoledistrikterne principielt fastholdes.

Skoledistrikterne danner iøvrigt udgangspunkt for opdelingen i bydele, idet skolerne skal være med til at styrke borgernes lokale tilhørsforhold.

Udviklingen i antallet af mindre børn vil variere fra bydel til bydel. Principielt opretholdes de nuværende arealer til børneinstitutioner, men der åbnes mulighed for, at såfremt institutioner ophører, kan de anvendes til andre formål, fortrinsvis almene formål som f.eks fælleshuse. Der åbnes også mulighed for, at de kan anvendes til boligformål eller andre formål, som naturligt kan indpasses i det område og den bydel, hvor de er beliggende.

Hvis der i forbindelse med udbygningen af Ny Blovstrød viser sig behov for en ny daginstitution, skal den af hensyn til CO2 og klima placeres stationsnært eller have god adgang til anden kollektiv trafik.

Som opfølgning på byrådets målsætning, om Lillerød Bymidte som kultur- og forretningscenter for hele kommunen, skal kulturelle institutioner, som er fælles for alle borgere i kommunen, lokaliseres i Lillerød By, og de skal bindes sammen af bedre byrum for at skabe det bedst mulige og mest mangfoldige byliv.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011