Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Offentlige institutioner


1.4.1 Der udlægges ikke arealer til nye skoler, men alle nuværende skoler opretholdes, og der skal være muligheder for om- og tilbygninger og nye friluftsanlæg.

1.4.2 Skoledistrikterne fastholdes principielt og er udgangspunkt for kommunens lokalområder og opdeling af byområderne i bydele

1.4.3 Allerød Gymnasium fastholdes med sin nuværende placering og udstrækning.

1.4.4 De nuværende arealer til daginstitutioner fastholdes principielt, men der kan opstå behov for tilpasning af kapaciteten til de lokale behov i bydelene.

Såfremt daginstitutioner ophører, kan bygninger og grundarealer anvendes til andre almene formål f.eks. fællesbygninger, eller grundarealerne kan udlægges til samme arealanvendelsesformål som naboområderne, f.eks. boligformål.

Eventuelle nye daginstitutioner kan placeres i boligområder, i stationsnære områder eller i tilknytning til skolerne og skal have god adgang til kollektiv trafik og stiforbindelser

1.4.5 De eksisterende plejeboliger opretholdes

.

1.4.6 Kulturelle institutioner som er fælles for hele kommunen skal lokaliseres i Lillerød Bymidte.

De kulturelle institutioner i Lillerød Bymidte skal bindes sammen af bedre byrum, hvor Byens Plads skal være et centralt omdrejningspunkt.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011