Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

En langtidsskitse


Langtidsskitsen rækker ud over kommuneplanes 12 års planperiode og tager udgangspunt i "trekløvermodellen" for Lillerød-Blovstrøds udvikling.

I forbindelse med Forsvarets effektivisering af bygnings- og arealanvendelsen kan der opstå lokaliseringsmuligheder for stationsnære funktioner ved Høvelte station, ligesom der er udviklingsmuligheder i Høvelte landsby.

En del af byudviklingsområdet Ny Blovstrød indgår i langtidsskitsen og kan eventuel finde sin endelige udformning i forhold til udviklingen af Høvelte trinbræt.

Langtidsskitsens formål er først og fremmest at skabe miljørigtige lokaliseringsmuligheder Hillerødfingeren i overensstemmelse med målsætningerne i den statslige planlægning, . Dette er også i overensstemmelse med byrådets strategi om at medvirke til at fremme udvikling og vækst i Hovedstads- og Øresundsregionen.

Langtidsskitsen er udtryk for et regionalt projekt med et regionalt perspektiv, hvor visionen er at styrke Nordsjællands position som en innovativ, dagsordensættende region. Et attraktivt sted at arbejde og bo - ikke mindst set i lyset af de udfordringer som Øresundsregionens udvikling medfører for Nordsjælland.

Langtidsskitsen viser også de fremtidige natur- og fritidsområder og de nye skove. Det sker ud fra den overbevisning, at natur og mange rekreative områder er kvaliteter, som stadig flere borgere og virksomheder prioriterer højt.

Samspillet mellem naturværdierne og bybygning af høj arkitektonisk kvalitet skal sikre borgere og virkomheder gode livs- og udfoldelseskvaliteter.

 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd den 19. december 2013.

Langtidsskitse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011
Fingerplan 2013