Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

0-alternativ


Såfremt arealerne til store husdyrbrug ikke udpeges, vil landbrugsplanlægningen fortsætte som hidtil uden henvisningsmulighed til arealer, der ud fra en helhedsbetragtning er bedst egnet til stort landbrugsbyggeri, der følger af store husdyrbrug. Områderne vil desuden fortsat blive drevet som landbrugsjord (planteavls- og/eller husdyrbrug).

Udpegning af arealer til større husdyrbrug

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011