Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

0-alternativ


I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker ingen udlægning af nye bolig- og erhvervsområder. Nye områder til boliger og erhverv er foreslået bl.a. på baggrund af befolkningsprognoser for kommunen, der forudser et behov herfor. Hvis ændringerne ikke gennemføres, må der forventes at blive et behov for nye arealudlæg i planområdet indenfor næste planperiode i form af kommuneplantillæg.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011