Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Anbefalinger og forslag til overvågning


Anbefalinger/ Afbødende foranstaltninger
I forbindelse med den mere detaljerede planlægning af området anbefales indarbejdet bestemmelser, der sikrer en integrering af bebyggelsen med det tilstødende landskab og naturområderne, især mod Tokkekøb Hegn i nord og Høvelte Øvelsesterræn i syd. Desuden anbefales indarbejdet bestemmelser i forhold til anlæg og drift af befæstede og grønne arealer, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Forslag til overvågning
Der stilles ikke forslag til egentlige overvågningsprogrammer. Overvågning sker ved myndighedernes sædvanlige tilsyn med overholdelsen af sektorlovgivning og planlægning.

Visionsskitse for Ny Blovstrød

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011