Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

0-alternativ


I 0-alternativet fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker ingen udlægning af nyt område til transport og distribution. Hvis ændringerne ikke gennemføres, må der forventes at blive et behov for nyt arealudlæg indenfor næste planperiode i form af kommuneplantillæg.

 Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011