Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Anbefalinger og forslag til overvågning


Anbefalinger / Afbødende foranstaltninger
Det vurderes, at der i miljøgodkendelsen vil blive stillet tilstrækkelige vilkår til at regulere påvirkning af grundvand samt belastning fra støj, lugt og luftforurening. Der vil desuden blive udarbejdet en lokalplan som bl.a. vurderer trafikale forhold og fastlægger ind- og udkørselsmuligheder. Herudover vil nogle virksomhedstyper, bl.a. biogasanlæg, være omfattet af lov om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), hvor forholdene vurderes nærmere.

Forslag til overvågning
Der stilles ikke forslag til egentlige overvågningsprogrammer. Overvågning sker ved myndighedernes sædvanlige tilsyn med overholdelsen af sektorlovgivning og planlægning.

 Ny Vassingerød Nordøst, områdeanvendelse

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Planstrategi 2011
Statusnotat 2011