Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Kom godt i gang med den digitale kommuneplan


Velkommen til Allerød Kommunes digitale kommuneplan.

Denne kommuneplan findes udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. Allerød Kommune har fravalgt papirudgaven af flere årsager. Dels spares der store papirmængder ved at undlade at trykke kommuneplanen, hvilket giver mening set både fra et bæredygtigt og et økonomisk perspektiv. Og dels tydeliggør vi, at vi i Allerød Kommune satser på digitale medier. Digitale medier betyder bl.a., at størstedelen af befolkningen har gratis, fri og let adgang til planen via internettet. 

Det digitale medie giver mulighed for en løbende opdatering af kommuneplanen i takt med, at der vedtages ændringer af den. Du skal derfor ikke holde styr på de tillæg, som uundgåeligt vil blive vedtaget i løbet af de kommende år. Nu kan du i stedet udelukkende rette blikket mod denne side for at finde ud af, hvad der er gældende i kommuneplanen i det øjeblik, du søger.

Hvordan finder man rundt i kommuneplanen?
I den digitale kommuneplan er det let at finde rundt. Du kan nemt og hurtigt finde frem til det, som har relevans for netop dig.

Under 'Kommunen i hovedtræk' i venstre menuspalte, kan du danne dig det store overblik over Allerøds geografiske opbygning. Det er her, du kan danne dig et hurtigt billede af byrådets mål for kommunens udvikling, både i de kommende 12 år og på længere sigt. Du kan derudover læse om planens forudsætninger i redegørelsen, herunder om øvrige plandokumenter, der ligger til grund for kommuneplanen.

Under de 6 temaer 'Bymønster og byformål', 'Landområderne', 'Kulturhistorie', 'Fritid', 'Infrastruktur og støj' samt 'Tekniske anlæg', finder du de gældende retningslinjer inden for hvert enkelt tema samt redegørelse herfor. For hvert tema følger et interaktivt reningslinjekort, hvori du kan zoome ind/ud og navigere rundt. Her er det muligt at tænde og slukke for de forskellige lag, ligesom det er muligt at skifte mellem baggrundskort og luftfoto.

I menupunktet 'Rammer for lokalplaner', kan du se den præcise angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. for dit eget lokalområde. Det er rammerne der er retningsgivende for, hvad der kan bestemmes i lokalplanen.

Under "Miljøvurdering" kan du se den lovpligtige vurdering af miljøpåvirkningen af de nye udlæg i kommuneplanen.

Ønsker du en hurtig og samlet oversigt over, hvad der gør sig gældende for præcis din ejendom, kan du i den grå boks i nederste højre hjørne klikke dig ind på 'Hvad gælder for min ejendom' og søge dig frem enten via adresse, matrikelnummer eller kort. I kortet kan du endvidre kombinere alle temaerne fra kommuneplanen og sammensætte dit personlige kommuneplankort. Kortet kan gemmes som pdf.

Hvis du ønsker oplysninger om bestemte temaer i kommuneplanen, kan du søge dels i feltet i øverste højre hjørne, eller du kan finde en alfabetisk sideoversigt ved at trykke på knappen 'A-Å' i værktøjslinjen.

Endelig kan du danne dig et overblik over kommuneplanens opbygning ved at trykke på 'Sitemap' i værktøjslinjen. 

Det grønne banner for oven fortæller dig altid, om du bevæger dig rundt i hovedstrukturen, retningslinjerne, rammerne, redegørelsen eller miljøvurderingen. Farer du vild på hjemmesiden, kan du altid vende tilbage til forsiden ved at trykke på banneret. 

Print planen
Printfunktionen er enkel og brugervenlig. Ved at bruge hhv. 'udskriv'- eller 'pdf'udgave'-funktionen i øverste højre hjørne, kan du let udskrive enkeltsider eller særlige dele af kommuneplanen. Printfunktionen sammensætter pdf-filer, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer.

Personlig vejledning
For dig der ikke har computer og netadgang, er der mulighed for at få hjælp ved henvendelse i vores borgerservice og på kommunens biblioteker. 

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.

.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011