Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Plansystemet


I det danske plansystem er det kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning. Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens regionerne - i samspil med kommunerne - fremlægger en vision i den regionale udviklingsplan for regionens udvikling med hensyn til den overordnede struktur, natur og miljø, erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en samlet og koordineret plan for arealanvendelsen i byen og det åbne land. Kommuneplanen skal på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen indeholde retningslinjer for en lang række emner, der vedrører kommunens udvikling.

Hvert fjerde år skal byrådet - i første halvdel af valgperioden - vedtage og offentliggøre en planstrategi, som skal indeholde en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling. Hensigten med planstrategien er at skabe en fælles forståelse for kommunens muligheder og udfordringer, hvor kommunen skal bevæge sig henad de kommende år, og hvad det kræver. Planstrategien skal også beskrive kommunens rolle i regionen.

Planstrategien skal indeholde byrådets vurdering af og strategi for kommunens udvikling, og byrådets beslutning om en samlet revision af kommuneplanen eller en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommunen.

På baggrund af beslutninger i forbindelse med planstrategien skal kommuneplanen for en periode på 12 år fastlægge de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen skal indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen, eller for den enkelte ejendom.

Lokalplanen er den mest detaljerede plan i plansystemet, og er direkte bindende for ejeren og brugeren af fast ejendom, som omfattes af planen.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013. 

Det danske plansystem

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort
Søg via adresse / matrikelnr.

 
 

LÆS MERE
Statslige interesser 2013
Fingerplan 2013
Planstrategi 2011