Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Lillerød


Lillerød bydel er beliggende i det centrale og nordlige Lillerød-Blovstrød bysamfund, vest for jernbanen. Foruden byområdet udgør Lillerød bydel Børstingerød landsby, Børstingerød-kilen samt et mindre jordbrugsareal i nord. I bydelen bor der ca. 3500 borgere. Lillerød Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Lillerød bydel er vokset op omkring Allerød Station og med tiden er den tidligere selvstændige landsby Lillerød blevet integreret i byen. Beboerne i bydelen har op til 2 km til stationen. 

Lillerød landsby er med Lillerød kirke og Kirkehavegård et bevaringsværdigt landsbymiljø. Herfra starter Børstingerød-kilen, der strækker sig ud i det åbne land til Børstingerød Mose.

Lillerød Bydel har i dag ingen dagligvarebutikker, men der er mulighed for at etablere en lokalbutik ved Hammersholt Byvej.

Boligområderne i Lillerød bydel er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og etageboligområder i nord. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.