Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.E.02 - Erhvervsområde ved Kongevejen 59


Status: Vedtaget
Plannummer BL.E.02 
Plannavn Erhvervsområde ved Kongevejen 59 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til sommerhusudstilling samt bolig i tilknytning til den pågældende virksomhed. Der må ikke finde beboelse sted i de udstillede sommerhuse. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Max. antal etager 1 etage 
Bebyggelsens omfang Inden for rammeområdet må der højst være opstillet 15 sommerhuse som udstilling.