Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.E.04 - Erhvervsområde ved Østre Teglværksvej


Status: Vedtaget
Plannummer BL.E.04 
Plannavn Erhvervsområde ved Østre Teglværksvej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, administration og offentlige virksomheder samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Max. bebygget grundareal i m2 Fastlægges i lokalplan 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3,75 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter