Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.E.05 - Erhvervsområde ved Blovstrød Teglværk


Status: Vedtaget
Plannummer BL.E.05 
Plannavn Erhvervsområde ved Blovstrød Teglværk 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Max. bebygget grundareal i m2 25% 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 1,75 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 9,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 
Støj Det skal sikres, at liberale erhverv ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.