Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.M.02 - Høvelte Kaserne


Status: Vedtaget
Plannummer BL.M.02 
Plannavn Høvelte Kaserne 
Anvendelse generelt Landområde 
Anvendelse specifik Militærområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød