Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.M.03 - Høvelte Kasernebygninger


Status: Vedtaget
Plannummer BL.M.03 
Plannavn Høvelte Kasernebygninger 
Anvendelse generelt Landområde 
Anvendelse specifik Militærområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød