Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.O.03 - Sandholmlejren


Status: Vedtaget
Plannummer BL.O.03 
Plannavn Sandholmlejren 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød