Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.R.02 - Skovmarken Stadion


Status: Vedtaget
Plannummer BL.R.02 
Plannavn Skovmarken Stadion 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Idrætsanlæg 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg og –haller m.m. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.