Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

BL.S.01 - Sommerhusområde ved Frederik 7 Vej


Status: Vedtaget
Plannummer BL.S.01 
Plannavn Sommerhusområde ved Frederik 7 Vej 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Blovstrød 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Støj Det skal sikres, at sommerhusområdet ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.