Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

EN.O.02 - Engholm Kirke


Status: Vedtaget
Plannummer EN.O.02 
Plannavn Engholm Kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til offentlige formål, kirke, kulturelle formål samt boliger. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Engholm 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen