Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LI.R.01 - Kolonihaver ved Enghaven


Status: Vedtaget
Plannummer LI.R.01 
Plannavn Kolonihaver ved Enghaven 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Kolonihaver 
Anvendelse Området må kun anvendes til daghaver/nyttehaver. Der må ikke anlægges overnatningshaver. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lillerød 
Bebyggelsesforhold Nye havelodder må i gennemsnit ikke være større end 400 m2. Der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber.