Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LI.T.01 - Lillerød Renseanlæg


Status: Vedtaget
Plannummer LI.T.01 
Plannavn Lillerød Renseanlæg 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Rensningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lillerød 
Natur og landskab Området skal indrettes og beplantes således, at de tilpasses omgivelserne og det landskab, de indgår i.