Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.BE.01 - Erhvervsområde ved Fritz Hansen


Status: Vedtaget
Plannummer LS.BE.01 
Plannavn Erhvervsområde ved Fritz Hansen 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet byområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o.lign. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 13 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen