Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.E.01 - Erhvervsområde ved Sortemosevej 2-4


Status: Vedtaget
Plannummer LS.E.01 
Plannavn Erhvervsområde ved Sortemosevej 2-4 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til administration, forskning, uddannelse eller lignende samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. 
Støj Det skal sikres, at liberale erhverv ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.